Om Pricesaver.dk

Pricesaver er en gratis rådgivningstjeneste til danske forbrugere. Vi har taget forbruger hatten på, og placerer os i mellem de store selskaber der leverer tjenesteydelser - og kunden.

Selskaberne - Pricesaver.dk - Kunden


Alt dette er fordi, flere tusinde danskere overbetaler for deres abonnementer, sidder på gamle løsninger, eller ikke har holdt sig opdateret på et konstant skiftende marked, såsom mobil, tv og bredbånd. - Heldigvis er vi eksperter.

Hvordan det hele startede

Pricesaver startede i sommeren 2017, som et svar på de problematikker, som danske forbrugere oplever ved at navigere i et konstant skiftende marked for tjenesteydelser.

Vi satte os for at, at forhandle aftaler med partnere på tværs af koncerner, produkter og priser, for at kunne tilpasse vores kunders produktpakke på bedst mulig vis, så service og pris i den grad hang sammen. 

Det har positioneret os unikt, som bindeled mellem virksomhederne der leverer ydelserne, og kunden der i sidste ende måtte benytte tjenesten. Alt dette er til kundens fordel, da vi istedet for at kun at kunne “sælge” ét firmas produkt, som stadigt er den favorable metode idag benyttet af eksterne salgs leverandører, til at kunne være rådgivere istedet.

Dette sammenkoblet med en unik kundeforståelse og indsigt, er vi i stand til at levere en skræddersyet oplevelse, hvor kundernes tække er tænkt ind fra starten, hvor kunden, trygt kan lægge ansvaret på vores skuldre. Et ansvar vi gerne tager på os, for vi er rådgivende eksperter inden for Mobil, TV, Bredbånd og Strømløsninger.

Eksempler fra vores trustpilot